תקנון האתר

כל האמור באתר ובתקנון מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
תנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם מחייב בין המשתמשים לבין צוות האתר.
המשתמשים באתר דורלן, בעצם שימושם, מצהירים כי הם מודעים לכל תנאי התקנון באתר ומקבלים אותם, וכי לא תהיה להם כל טענה או תביעה כנגד צוות האתר, למעט טענות הקשורות בהפרת תקנון זה.
צוות האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מעת לעת.
כל שינוי שיבוצע באתר דורלן או בתקנון זה, יחול רק על רכישת מוצרים שהוזמנו לאחר ביצוע השינוי.
יובהר כי אתר דורלן הנו גוף מתווך בין הלקוח לבין ספקי המוצרים המופיעים בו.
צוות אתר דורלן אינו אחראי לתוכנן של פרסומות המופיעות באתר או לכל פרט אחר הקשור בהן.
כל המידע המופיע באתר, לרבות תמונות, מאמרים, תיאורי מוצר, אייקונים, סימני מסחר, לוגואים, ולרבות כל פריטי טקסט או גרפיקה אחרים כלשהם, הינם קניינם הרוחני של צוות דורלן ו/או ספקיו.
הדין החל על תקנון זה בכל מקרה של מחלוקת הוא הדין הישראלי. סמכות השיפוט תהא נתונה לבית המשפט בחיפה.
בעת ההתקשרות בין המזמין לצוות דורלן, ימסור המזמין פרטים מדוייקים, ככל שהדבר ניתן, לגבי המוצרים אותם מעוניין להזמין: מידות מדוייקות של החלל המיועד להתקנת המוצר, מידות מדוייקות של המוצר המוזמן, צבעים וחומרים רצויים, מועד אספקה רצוי, וכל פרט נוסף שיכול להועיל בביצוע ההזמנה לשביעות רצון המזמין.
בקבלת ההזמנה יעשה צוות דורלן כמיטב יכולתו להזמין המוצר עם המאפיינים (מידות, חומרים, צבעים וכד') המדוייקים ביותר שניתן, בהתאם לבקשת המזמין והמלאי המצוי אצל הספק.
מידות המוצרים המוזמנים יהיו באחריות המזמין בלבד, למעט במקרים בהם יבוצעו המדידות על ידי צוות דורלן בבית המזמין.
עלות ביצוע המדידות בבית המזמין על ידי צוות דורלן, תימסר למזמין בעת ביצוע ההזמנה.
בריהוט המוזמן עלולה לעיתים רחוקות להיות סטייה של עד 2% מהמידות הרשומות
על המזמין לוודא שהחלל המיועד למדידה יהיה פנוי ומוכן לכך, לפני ביקור צוות דורלן. בביתו.
בבית הנמצא בתהליך בנייה תתבצע המדידה, על ידי המזמין או על ידי צוות דורלן, אך ורק לאחר גמר טיח וריצוף.
למזמין לא תהיה כל טענה על איחור במועד האספקה, במידה וביצוע המדידות, על ידיו או על ידי צוות דורלן, ידחה, מסיבה כלשהיא, ביוזמתו.
כל מוצר באתר דורלן מוצג בליווי פרטיו.
במידה ופרט זה או אחר אינם ברורים לכם, נשמח לקבל פנייתכם ולענות על כל שאלה בהקדם האפשרי.
תמונות המוצרים באתר דורלן הן תמונות המוצרים לרכישה, אולם קיימים מוצרים נוספים המוצגים באתר לצורך המחשה בלבד, ואינם מופיעים במפרט התמונה, ועל כן אינם מוצעים למכירה.
יתכנו הבדלי גוונים קלים בין צבעי התמונות באתר לבין צבעי המוצרים במציאות, בגלל הגדרות הצבע במחשבים השונים.
מחירי המוצרים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מס ערך מוסף, אלא אם כן צוין אחרת בפירוט המוצר.
המחירים המצוינים ליד כל מוצר אינם כוללים אביזרים, למעט במקרים בהם צוין אחרת בתיאור המוצר.
מחירי המוצרים הינם המחירים שסוכמו בעת ביצוע ההזמנה וכמצוין בגוף ההזמנה.
לא יחולו שינויים במחירים אלה, במידה ותהיה התייקרות או הוזלה של מוצרים אלה, לאחר אישור ההזמנה.
המוצרים המוצגים באתר אינם נמצאים במלאי וייוצרו בהזמנה אישית רק לאחר קבלת אישורי ההזמנה והתשלום, בהתאם לפרטים הרשומים בהזמנה מבחינת הדגמים, המידות והצבעים.
התשלום עבור הרכישה יבוצע אך ורק באמצעות עסקה טלפונית בכרטיס אשראי, או בהעברה בנקאית ישירות לחשבון הספק:
 
תשלום בכרטיס אשראי
לביצוע תשלום בכרטיס אשראי, יש למסור פרטי כרטיס אשראי מלאים בעת ביצוע ההזמנה – סוג הכרטיס (חברת האשראי), מספר הכרטיס, תוקף הכרטיס, שם ומספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס.
מקסימום מספר תשלומים בכרטיס אשראי – 6 תשלומים חודשיים שווים, ללא ריבית והצמדה.
במידה שהעסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תקבלו הודעה על מנת שתוכלו לפעול להשלמת העסקה.
אם האישור מחברת כרטיסי האשראי לא יתקבל עד תום 7 ימים ממועד אישור ההזמנה, או ממועד מתן ההודעה על אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תהיה לדורלן הזכות לבטל את ההזמנה.
ביטול עסקת אשראי אפשרית אך על הלקוח תחול עמלת ביטול בגובה 4% מערך העסקה.
 
תשלום בהעברה בנקאית
תשלום בהעברה בנקאית, יש לבצע תוך 48 שעות מעת ביצוע ההזמנה.
התשלום יבוצע ישירות לחשבון הספק, שפרטיו יימסרו למזמין בעת ביצוע ההזמנה, בתשלום אחד עבור כל העסקה.
יש להבהיר, כי ההזמנה תועבר לשלב הייצור רק לאחר קבלת אישור ביצוע ההעברה במייל מאת הלקוח, ולא לפני כן.
 
ביטול עסקה
חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע שבמידה ובחרת לבטל את העסקה רשאית דורלן לגבות מהמזמין דמי ביטול בשיעור של עד 5 אחוזים ממחיר המוצר ובלבד שדמי הביטול לא יהיו יותר ממאה שקלים, לפי הנמוך בין השנים. במידה ושולם באמצעות כרטיס אשראי, יתווספו עלויות חברת כרטיסי האשראי בסך 3% מסכום הרכישה. הלקוח רשאי לבטל את הזמנתו בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר בפועל.
הוראות סעיף זה לא יחולו על:
1. מוצרי מזון או טובין פסידים;
2. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;
4. טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;
5. טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
טובין פסידים –  מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעסק (מוצרים שהורכבו בבית הלקוח או מזרנים שאריזת הניילון העוטפת אותם נפתחה).
כאמור לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים שהורכבו אפילו באופן חלקי אלא אם נתקבל לכך אישור חריג. במידה ודורלן אישרה החזרת מוצרים שאינם ברי החזרה במסגרת החוק אזי מסכום ההחזר יקוזז גם סכום עלות ההובלות ההרכבה והפירוק כמפורט (גם אם לא שולם עבור ההובלה וההרכבה בנפרד אלא כחלק מהעסקה ו/או מבצע)
במידה ולאחר ביצוע רכישה של מוצר יתברר כי המוצר אזל רשאית דורלן לבטל את המכירה ולהחזיר לרוכש את מלוא התמורה שנתקבלה ממנו בעבור מוצר זה.
נגר אחד רשאית לבטל הזמנה אם נפלה טעות קולמוס במחיר או בתיאור המוצר

אספקה
במידע הנמסר בביצוע הזמנת המוצרים, ייעשה שימוש אך ורק למטרת ביצוע ההזמנה ואספקתה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, זולת לצורך זה.
במקרה ששלחתם לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחתם, לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.
צוות אתר דורלן וספקיו מתחייבים לאספקה של עד 21 ימי עסקים של המוצרים המוזמנים.
זמני האספקה הם בימים א' עד  ה', בין השעות 07:00-18:00. 
למניין ימי האספקה יחשבו רק ימים א-ה לא כולל חגים, ערבי חגים וחול המועד.
מובהר בזאת כי ימי המניין לצורך זמן האספקה יחושבו מיום אישור העסקה בחברת האשראי או קבלת אישור ביצוע ההעברה הבנקאית.
אספקת המוצרים והרכבתם תתבצע על ידי נציגי הספק בכתובת שצוינה בדף ההזמנה.
האספקה תתואם טלפונית עם המזמין, כשבוע עד 10 ימים קודם האספקה, אולם אם לא יוכל המזמין לקבל את המוצרים במועד שנקבע, תדחה האספקה ולמזמין לא תהיה כל טענה בנושא כנגד צוות האתר או הספק.
המזמין אחראי להשאיר את מיקום התקנת המוצרים כשהוא פנוי ומוכן להתקנה, וכן נציג מטעמו, מעל גיל 18, אשר יאשר קבלת המוצרים והתקנתם.
דמי ההובלה והרכבה ישולמו (במזומן בלבד) במועד האספקה, ישירות לנציגי הספק.
במידה והמוצר המוזמן, או חלקו, אינו יכול להיכנס דרך מעלית, תחול תוספת תשלום בהתאם למיקום הקומה אליה צריך לבצע את ההובלה.
צוות אתר דורלן וספקיו אינם מתחייבים לספק מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.
לצוות דורלן  לא תהיה אחריות לכל איחור או עיכוב באספקה שייגרמו כתוצאה מכוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור, מצבי חירום ונזקי טבע ו/או מאירועים אחרים שאינם בשליטתו.
 
אופן הטיפול ברהיטים:
אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מיועדים לטיפול בחומר.
במשך השנים צפויה להצטבר שכבה דקה של שומן על הרהיטים במיוחד במקומות בהם מרבים לגעת בידיים. ניתן להסיר שכבה זו בעזרת חומרי ניקוי המיועדים לרהיטים, לפי הוראות השימוש של היצרן.
יש למנוע מגע ממושך של הרהיט עם מים או כל נוזל אחר. במידה ונשפך על הרהיט נוזל כלשהו, יש לנגב ולייבש מיד במטלית יבשה.
אין להניח עצמים חמים ישירות על הרהיטים למעט שולחנות זכוכית, יש להשתמש במתקנים מיוחדים ומבודדי חום.
יש להרחיק את הרהיטים ממקורות חום ישירים, כגון: שמש, תנורים וגופי חימום.
יש להקפיד שלא למרוח שמן על הרהיטים, פעולה כזו עלולה להשאיר כתמים. ניתן להשתמש בתכשירים המיועדים להברקת הרהיטים, תוך הקפדה על הוראות השימוש.
כדי לשמור על ברק הרהיטים יש לנגב אותם מדי פעם במטלית לחה.
חל איסור על ניקוי הרהיטים על כל החומרים להלן: מוצרי ניקוי על בסיס אלכוהול, על בסיס כלור וכל מוצרי הניקוי מלבד סבון דטרגנט המיועד לניקוי רהיטים לפי הוראות השימוש של היצרן.
 
צוות דורלן משקיע את מרב המאמצים על מנת לספק לכם את השירות והמוצרים הטובים ביותר בתמורה לכספכם.
אנו מאחלים לכם הנאה מרובה למשך שנים רבות מהמוצרים אותם בחרתם לרכוש מדורלן.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה שתתעורר.

 

CLOSE

סל קניות

Add to cart
דילוג לתוכן